ניהול מלאי

כל עסק שפעילותו הינה מכירת מוצרים, חייב לערוך ספירת מלאי בסוף השנה. ישנה חשיבות גבוהה לתוצאות ספירת המלאי מאחר וזה משפיע ישירות על הרווח בדוח השנתי המוגש למס הכנסה. לכן, יש להקפיד על ניהול מלאי תקין לאורך כל השנה. רצוי לנהל את המלאי בתוכנה ממוחשבת אשר נותנת אפשרות לעקוב בכל שינוי במלאי.

למעשה ישנם 4 סוגים של מלאי:
• מלאי חומרי גלם – מוצרי גלם שמהם מייצרים את המוצר הסופי
• מלאי מוצרים בתהליך – מלאי שהשלמתו למכירה טרם הסתיימה
• מלאי תוצרת גמורה – מלאי שייצורו הסתיים ומוכן למכירה
• מלאי חומרי אריזה – חומרי האריזה שבהם המלאי ימכר

ישנן שתי שיטות לניהול מלאי:
שיטת FIFO – בשיטה זו היחידות הראשונות שנכנסות למלאי הן היחידות הראשונות שיוצאות מימנו לצורך מכירה.
שיטת LIFO – בשיטה זו היחידות האחרונות שנכנסות למלאי הן היחידות הראשונות שיוצאות מימנו לצורך מכירה.
את ספירות המלאי יש לערוך כעשרה ימים לפני 31.12 של כל שנה ועד כעשרה ימים לאחר מועד זה. באם הספירה נערכת יותר מעשרה ימים לפני/ אחרי יום המאזן יש להודיע על כך מראש לפקיד השומה. בנוסף יש לשים לב שאם הספירה לא מבוצעת בדיוק ביום האחרון של השנה, יש לערוך את ההתאמות של כניסה ויציאת מלאי לפני ואחרי יום זה על מנת להגיע לסכומים הנכונים נכון ליון 31.12 של כל שנה.
יש לעבור על כל המלאי ולבצע ספירה ידנית או ממוחשבת. לאלו המנהלים את המלאי במערכת ניהול מלאי יש להשוות את תוצאות הספירה לתוצאות במערכת ניהול המלאי. לא לשכוח להוסיף מלאי שנרכש לפני 31.12 אך טרם הגיע למחסנים, כמו כן להפחית מלאי שנמכר לפני יום זה אך טרם יצא מהמחסנים.

לכל מידע נוסף,

ישראלי שרית, , רו"ח
הפלך 7 תל אביב