החזרי מס לשכירים

החזר מס הוא למעשה כסף שמתקבל על ידי מס הכנסה הנובע מעודף תשלום ששולם בתלוש השכר.

כל אדם שעבד כשכיר ושילם מיסים בשנת המס מעבר למה שהוא היה אמור לשלם, זכאי להחזר מס בגין אותה שנת מס החולפת. דבר זה בדרך כלל קורה כאשר לא נלקחו בחשבון כל הטבות המס המגיעות לעובד. לדוגמא, אדם שכיר המשלם לביטוח קופת גמל באופן פרטי, זכאי להטבות מס. אם נתון זה לא נלקח בחשבון על ידי המעביד בעת הכנת המשכורות לאותו אדם, בעצם לא חושבה אותה הטבת מס ואז למעשה אותו אדם שילם יותר מס בתלוש השכר. דוגמא נוספת, כאשר אדם לא עבד חלק מהשנה, ממוצע השכר שלו בפועל נמוך יותר מהשכר שחושב והוגש למס הכנסה ולכן, מאחר ומס הכנסה מחושב לפי ממוצע שנתי, מגיע לו בעצם החזר עבור החודשים בהם לא עבד.

העובדים השכירים אינם מחויבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ולכן, אם אדם סבור כי מגיע לו החזר כספי ממס הכנסה עליו בעצם להגיש את הדוחות למס הכנסה באופן עצמאי. ניתן להגיש בקשה להחזר עד שש שנים אחורה, זאת אומרת משנת 2011 ועד שנת המס 2016 כולל. לבקשה יש לצרף טפסי 106 עבור כל השנים שלגביהן נדרש ההחזר מכל מקומות העבודה בהם עבד אותו שכיר. בנוסף, יש לצרף אישורים מביטוח לאומי במידה ונתקבלו כספים במהלך אותן שנים כגון אבטלה, לידה, שרות מילואים, פגיעה בעבודה וכו'. יש לצרף אישורי הפקדות לביטוחי חיים, קופות גמל, קבלות מקוריות של תרומות, טפסי 161 במקרים של קבלת פיצויים וכו'.

לאחר הגשת הבקשה הדוחות עוברים לטיפולו של מס הכנסה והוא יבחן את נכונות הנתונים. במידה ויחליט כי אכן מגיע לעובד החזר מס, יועבר התשלום לחשבון השכיר תוך 90 יום או עד ה 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המאוחר בתוספת ריבית שנתית צמודה בשיעור של 4%. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס.

האם מגיע לך החזר מס?

אם לפחות אחת השאלות שלפניך רלוונטיות לגביך, רוב הסיכויים שמגיע לך החזר מס:
• האם לא עבדת רצוף במהלך שנת המס?
• האם החלפת עבודה במהלך שנת המס וחלו שינויים ברמות השכר?
• האם קיבלת דמי אבטלה/דמי לידה?
• האם הפקדת כספים באופן עצמאי (לא דרך מקום העבודה) לקופת גמל/ביטוח חיים/אובדן כושר עבודה?
• האם סיימת לימודי תואר אקדמאי משנת 2005 ואילך?
• האם אתה תורם למוסדות מוכרים במס הכנסה?
• האם אחד או יותר מילדיך סובלים מבעיות של לקות למידה ולומד במסגרת של חינוך מיוחד?
• האם אתה חד הורי עם ילד בחזקתך?
• האם יש לך הורה סיעודי?
• האם אתה פרוד או גרוש ומשלם מזונות?
• האם יש לך ניירות ערך, מניות או קרן השתלמות?
• האם פדית קרן השתלמות לפני המועד?

עריכת דו"ח למס הכנסה הינו דוח מורכב ויש להישמר מפני תוצאה "הפוכה", כלומר תוצאה שבה הנישום יהיה חייב בתשלום נוסף לרשויות המס, ולכן הגשת הדו"ח על ידי איש מקצוע מבטיחה שהחזר המס יהיה מקסימאלי תוך ניצול מלוא הטבות המס המגיעות לעובד. כמו כן במידה ויתעוררו שאלות אותו איש מקצוע יוכל לייצג את אותו עובד בפני הרשויות.