הוצאות מותרות בניכוי

מוכרות הן הוצאות שיצאו כולן לצורך ייצור ההכנסה ולשם כך בלבד. כלומר, הוצאה שמטרתה הייתה לייצר הכנסה. הוצאה מוכרת למעשה מקטינה את ההכנסה החייבת שמימנה אנחנו משלמים מס. לדוגמא, אם יש לנו הכנסה של 1,000 ש"ח וההוצאות המותרות שלנו הן 200 ש"ח, זה אומר שאנו צריכים לשלם מיסים על סכום של 800 ש"ח. כלומר, ה 800 ₪ הו ההכנסה החייבת שלנו לצרכי מס.

ההוצאות המותרות בניכוי משתנות מעסק לעסק. לדוגמא, למפעל תעשייתי יוכרו כהוצאות מותרות בניכוי חומרי הגלם שהמפעל רוכש. דוגמא נוספת, לבעל מכון כושר הוצאות כגון מגבות, מזרני פעילות ומפיצי ריח יוכרו כהוצאה מוכרת.

מהן ההוצאות המותרות בניכוי? להלן מספר דוגמאות:

 • הוצאות רכב (טסט, רשיון רכב, דלק, אגרות, ביטוחים) – יוכרו על פי התקנות
  • דמי שכירות – בהנחה שמתקבלת בגינם חשבונית יוכרו במלואם
  • שכר טרחה ליועץ מס או רואה חשבון
  • כיבודים – יוכרו 80% מההוצאות שהוצאו  לכיבוד קל, כאשר "כיבוד קל" כולל שתיה קרה או חמה, עוגות ועוגיות וכיוצ'ב.
  • הוצאות ביגוד – ביגוד לבעל העסק ולעובדיו. במידה וניתן להשתמש בביגוד גם לצרכים פרטיים יוכרו 80% מההוצאה. במידה ולא ניתן להשתמש בביגוד לצרכים פרטיים וניתן לזהות באופן בולט השתייכותו לעסק של הנישום, תוכר ההוצאה במלואה.
  • תרומות למוסדות ציבור – יוכרו תרומות המוכרות ע"פ סעיף 46, בסכום של 190 ש"ח לשנה וינתן בגינן זיכוי של 35% (הנחה במס). יש לצרף את הקבלות המקוריות
 • מתנות – מתנה שניתנת בשל קשר עסקי, ללקוחות, ספקים ועובדים תוכר עד ל 210 ₪ לאדם לשנה (ארועים אישיים, מתנות לחגים). סכום שמעבר לכך ייחשב כהוצאה עודפת.
  • השתלמויות וספרות מקצועית – ספרות מקצועית בתחום המקצועי של העוסק
  • הוצאות פרסום ואינטרנט
  • הוצאות חשמל של מקום העסק
  • הוצאות טלפון – הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו טלפון נייד במקום מגוריו של הנישום למי שעיקר עיסוקו מביתו, יוכרו באופן הבא:
 1. אם הההוצאות אינן עולות על סכום של 23,600 ש"ח לשנה, יותר בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק ההוצאות העולה על 2,400 ש"ח, לפי הנמוך.
  2. במידה והוצאות הטלפון עולות על 23,600 ש"ח , יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,700 ש"ח
 • הוצאות טלפון בשל שיחות לחו"ל יוכרו גם אם ביצע אותן הנישום ממקום מגוריו, בהנחה והוכיח כי השיחות לחו"ל היו בייצור ההכנסה ובהנחה שנוהל רישום מתועד של תאריך, שעה, משך זמן השיחה ויעדה של השיחה.
  • הוצאות טלפון נייד – יותרו בניכוי במלואם מלבד הוצאות טלפון נייד בסכום של 1,260 ש"ח או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך.

יש לציין כי הרשימה אינה רשימה סגורה וכל הוצאה תיבחן לגופה.

מה קורה כשהעסק עובד מהבית?

כשאדם למעשה עובד מהבית, ההוצאות נקראות הוצאות מעורבות. כלומר הוצאות שבחלקן הן פרטיות ובחלקן עסקיות. בגין הוצאות אלו מס הכנסה מכיר בחלק יחסי לפי מספר החדרים בבית. לדוגמא בדירה בת ארבעה חדרים כאשר חדר אחד משמש כמשרד, נכיר כ 25% מהוצאות הבית, ו 75% מההוצאות יחשבו כהוצאות פרטיות ולא יותרו בניכוי.  לדוגמא, הוצאות החשמל יותרו לפי החלק היחסי (25% מההוצאה במקרה של דירת ארבעה חדרים). כך גם הוצאות הארנונה, ועד הבית, חומרי ניכוי וכד' תחת ההנחה שהוצאות אלו משמשות להפקת הכנסה.

לכל עסק הוצאות הייחודיות לו. כל עוד אלו הוצאות אשר הוצאו לצורך יצור ההכנסה, הן יבחנו בכל עסק לגופו ויוכרו כהוצאה מוכרת בשנת המס.