ההבדלים בין עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ

אנשים רבים מתחבטים בשאלה איך להגדיר את עצמם בעת פתיחת התיק במס הכנסה ובמע"מ. חשוב מאוד להבין את המשמעות של כל סיווג, את ההשלכות הנובעות מעצם הגדרה זו ומה נכון עבורם.

מהו עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,006 ש"ח בשנת המס 2016. עוסק פטור, אינו נדרש לשלם מע"מ בגין עסקאותיו, אך כמו כן אינו יכול לקזז ולדרוש מע"מ תשומות בגין הוצאותיו.

העוסק הפטור, שמעצם הגדרתו פועל בהיקפים קטנים, מחוייב בדיווח וניהול ספרים המאפיינים עסקים קטנים. העוסק הפטור מדווח לרשויות המס פעם אחת בשנה. למע"מ הוא מדווח על מחזור עסקאותיו ולמס הכנסה מחוייב להגיש דוח שנתי הכולל דוח רווח והפסד בגין שנת המס החולפת. עוסק זה אינו יכול להוציא חשבונית מס בגין הוצאותיו מאחר ואינו נדרש לשלם מע"מ ולכן יוכל להוציא קבלות. עוסק שעבר את התקרה יהפוך מיד לעוסק מורשה וישלם מס בגין הסכום החורג מהתקרה.

יש לציין כי ישנם עסקים אשר אינם יכולים להתאגד כעוסק פטור ומחויבים להתאגד כעוסק מורשה למרות שהכנסותיהם אינן עולות על תקרת הפטור ממע"מ, אלה הם בעלי המקצועות החופשיים הרשומים בתוספת ה  לפקודה כגון רופאים, עורכי דין, מנהלי חשבונות, פסיכולוגים וכו'.

עסקים מסוג עוסק פטור מתאימים בעיקר למי שזוהי הכנסה נוספת בשבילו ומתכוון לנהל עסק קטן, ולמי שעובד מול לקוחות פרטיים אשר יכול להוציא להם קבלה, שבעצם אינה כוללת מע"מ. כמו כן מדובר בעסקים שאין בהם השקעה רבה בציוד או בתשתיות.

רישום כעוסק פטור הינה צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינה חשבונאית.

 

 

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא כל אדם שנרשם כעצמאי ברשויות המס ושהחליט להתאגד כעוסק מורשה גם אם מחזור עסקאותיו עולה על סכום של 99,006 ש"ח בשנה. עוסק זה ישלם מע"מ בגין עסקאותיו (מס עסקאות) ולכן יגבה 17% תוספת מע"מ ולכן הוא יוציא חשבוניות מס, אך גם יוכל לדרוש החזר מע"מ (מס תשומות) בגין הוצאותיו העסקיות.

עוסק מורשה מחוייב בדיווח חודשי או דו חודשי למע"מ ובדיווח פעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו מחויבות לפי מדרגות המס המופיעות במס הכנסה. ברגע שמחזור העסקאות עולה על תקרת הפטור ממע"מ, על העוסק לגשת מיד למשרדי רשויות המיסים ולשנות את הסיווג לעוסק מורשה כדי למנוע תשלום קנסות הכוללים ריבית והצמדה.

רמת הסיכון המוטלת על עוסק מורשה הינה גבוהה יותר מרמת הסיכון המוטלת על חברה בע"מ מאחר והתחייבויותיו הן אישיות.

המיסוי המוטל על עוסק מורשה זהה לחישוב המיסוי המוטל על שכיר אך עוסק מורשה רשאי לקזז את ההוצאות מהעסקיות מהכנסותיו. יש לבחון את  הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות)  על מנת לבחון כדאיות התאגדות כחברה בע"מ על מנת לחסוך בתשלומי המיסים.

מי שעיקר הכנסותיו נובעת ממכירה או מתן שרותים לעסקים מורשים, עדיף לו להתאגד כעוסק מורשה מאחר ובעלי העסקים ידרשו חשבוניות מס בכדי שיוכלו לקבל בחזרה את המע"מ הכלול בהן.

 

 

חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה הינה יישות עצמאית ונפרדת מבעליה, שהינם בעלי המניות. ולכן האחריות המשפטית של חברה בע"מ הינה של החברה ולא בידי בעלי המניות.

בגין הקמת חברה ישנן הוצאות שונות כגון אגרת הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעורך דין ותשלום לרואה חשבון.

מבחינת מיסוי, עצמאי מחוייב לפי שיעור מס שולי היכול להגיע ל 50%. בהתאגדות כחברה בע"מ, בעל המניות הם למעשה שכירים המקבלים משכורת ועל משכורת זו משלמים מס של שכיר לפי מדרגות המס של שכירים. לאחר מכן, במידה והחברה מרוויחה, החברה משלמת מס חברות לאחר ניכוי הוצאות השכר מהרווח.

מס החברות בשנת המס 2016 עומד על 25%. כתוצאה מכך ישנו יתרון גדול להתאגדות כחברה, מאחר וקיים הפרש של 25% בתשלום המיסים.

יש לציין כי צורת התאגדות זו הינה מורכבת יותר ודורשת ניהול חשבונאי מסובך יותר וכן עלותו גבוהה יותר. אך גם צורת התאגדות זו נחשבת רצינית יותר וכך בעלי החברה יוכלו להתקשר בעסקים עם לקוחות גדולים יותר.

 

ניתן להתחיל את הצעדים הראשונים כעוסק עצמאי (פטור או מורשה) לאחר מכן תמיד אפשר להפוך לחברה בע"מ. יש לציין כי מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון לפני כל פתיחת תיק ברשויות המס על מנת להגיע להחלטה הנכונה לגבי סיווג העסק וכך לנצל את מלוא הטבות המס ולצמצם בתשלום המיסים.